Harmonogram Rekolekcji Ignacjańskich (rok 2020)

 

Rekolekcje zaczynają się pierwszego dnia od kolacji o godz. 18.00. Tego dnia jest też przewidziana Msza św. i wprowadzenie. Kończą się ostatniego dnia obiadem.

Pokoje jednoosobowe, koszt 550 zł dla rekolekcji 5 dniowych. Rekolekcje 8 dniowe to koszt 800 zł.  W przypadku trudności z opłatą można wnioskować o dofinansowanie z funduszu rekolekcyjnego.

W zależności od dostępności pokoi, można również przyjechać wcześniej czy pozostać parę dni. Koszt 100 zł/doba (w tym 3 posiłki). Zapewniamy bieliznę pościelową i ręczniki. O zaliczki nie prosimy, ale bardzo prosimy o informację, jeśli nie będzie można przyjechać, aby nie blokować pokoju.

Prosimy o wypełnienie Formularz zgłoszenia na rekolekcje  i przesłanie na adres mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

Rekolekcje integralne

Rekolekcje ignacjańskie uczą spotkania z Bogiem, przez różne „ćwiczenia duchowe”. Zakładają, że do poznania Boga potrzebne jest poznanie siebie i na odwrót: poznanie siebie prowadzi do poznania Boga. Rekolekcje stają się więc także ścieżką poznania i spotkania ze sobą samym.

Rekolekcje Integralne mają zwrócić większą uwagę na to, że człowiek jest całością i wymiary naszego życia: duchowy, psychiczny i cielesny splatają się ze sobą. Dlatego oprócz medytacji, rozważania Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym, chcemy pomóc w lepszym spotkaniu z samym sobą poprzez ćwiczenia pomagające poznać swój sposób myślenia i reagowania emocjonalnego. Proponujemy również zajęcia prowadzące do lepszej  świadomości ciała, oddychania, koncentracji.

Zapraszamy zarówno osoby, które po raz pierwszy chcą uczestniczyć w rekolekcjach ignacjańskich, jak i osoby, które były już na rekolekcjach, a pragną pogłębić swoje doświadczenie Boga i siebie.

Terminy:

           1 - 6 września

            6 - 11 października

            1 - 6 grudnia

 

 

Fundament Ćwiczeń

Zapraszamy na te rekolekcje osoby, które po raz pierwszy chcą uczestniczyć w Rekolekcjach Ignacjańskich. Na nich rekolektant uczy się przedłużonej modlitwy medytacyjnej opartej na Słowie Bożym, codziennego rachunku sumienia, korzystania z kierownictwa duchowego oraz wyciszenia wewnętrznego, jak i milczenia zewnętrznego. To zaproszenie jest również kierowane do tych, którzy pragną odnowić swoje doświadczenie Fundamentu - wejść bardziej w istotę życia tj. celu stworzenia człowieka, jak i wszystkich rzeczy. 

 Terminy:

         13 - 18 października

 

Fundament Plus

5-dniowe rekolekcje Fundament Plus są dodatkowym etapem rekolekcji ignacjańskich, w którym rekolektant doskonali się w przedłużonej modlitwie medytacyjnej opartej na Słowie Bożym, codziennym rachunku sumienia, korzysta przy tym z kierownictwa duchowego.

Fundament Ćwiczeń zmierza do ustanowienia właściwych relacji rekolektanta z Bogiem, innymi ludźmi, światem i sobą samym.

Poznanie nowych metod modlitwy, otwieranie się przed kierownikiem duchowym i mówienie o swoich trudnych sprawach i przeżyciach duchowych jest dość trudne w krótkim czasie 5-dniowych rekolekcji. Dlatego dla tych, którzy odprawili już Fundament ĆD, ale uważają, że chcieliby zatrzymać się nieco dłużej w modlitwie i na rozmowach duchowych, proponujemy dodatkowe rekolekcje.

W ich ramach będziemy mogli między innymi pogłębić praktykę medytacji, bardziej szczegółowo dowiedzieć się o rozmowie duchowej i jak pokonywać różne bariery, które nas zamykają w sobie, a także stanąć przed Bogiem w prawdzie – o mnie, o moich wyborach, o sposobach radzenia sobie w życiu i o moich dążeniach.

Terminy:

        8 -13 września

 

I Tydzień 

To czas spotkania z miłością miłosierną Boga. Poprzez modlitwę medytacyjną poznajemy jaka jest natura grzechu, jakie są jego skutki i jak wielkie zniszczenie niesie on ze sobą. Poznajemy także nasz osobisty grzech i jego konsekwencje. To wszystko dzieje się w świetle Bożej miłości, która nas uwalnia i wyprowadza z niewoli grzechu; miłości, która prowadzi do pojednania z Bogiem, innymi i sobą samym.

Terminy: 

       15 - 23 września

          3 - 11 listopada

 

II Tydzień – droga oświecenia

Po doświadczeniu oczyszczającej mocy Bożego Miłosierdzia, rekolektant szuka pogłębionego spotkania z Jezusem Chrystusem i ustawicznie prosi o dar Jego dogłębnego poznania, aby Go lepiej kochał i naśladował. Chrystusa przyjmuje on odtąd jako swego Pana i Mistrza. Podstawową praktyką modlitewną na tym etapie Ćwiczeń jest kontemplacja życia i działalności Jezusa, tak aby Jego sposób myślenia, odczuwania i postępowania rekolektant czynił coraz bardziej swoim.
Stojącym przed wyborem drogi życia kontemplacje tego etapu Ćwiczeń pomagają zdobyć wewnętrzną wolność i rozeznać drogę, na którą wzywa ich Pan. Osobom, które dokonały już wyboru stanu życia, umożliwiają reformę życia oraz pogłębienie i ożywienie wiary.

Terminy:

        26 września – 4 października

 

III Tydzień – droga zjednoczenia

W trzecim tygodniu kontempluje się życie Jezusa, od ostatniej wieczerzy aż do śmierci na krzyżu i pogrzebu. Teraz rekolektant, po dokonanym wyborze, wpatrując się w umęczonego Chrystusa, uświadamia sobie, że tak będzie często wyglądała jego droga. Zdecydował się jednak na naśladowanie Jezusa we wszystkim, także w krzyżu. Kontemplacje męki Jezusa mają tę wierność potwierdzić i umocnić. Nic bowiem tak nie jednoczy ze Zbawicielem, jak wspólnie niesiony krzyż.

Terminy:

            21 – 29 października

 

IV Tydzień 

Jest ostatnim etapem rekolekcji ignacjańskich. W całości jest on poświęcony spotkaniom ze zmartwychwstałym Panem. Jesteśmy zaproszeni, by dzielić Jego radość i by doświadczyć owoców zmartwychwstania, a także by stać się wiarygodnymi świadkami tego wydarzenia. To czas uczenia się szukania i znajdowania Boga we wszystkim. 

 

Rekolekcje dla jezuitów:

Rekolekcje oparte na Autobiografii św. Ignacego, prowadzi: o.Tadeusz Cieślak, SJ.

Terminy:

           21 - 29 października

 

Doświadczenie Paschy – umierając z Chrystusem z Nim zmartwychwstajemy, prowadzi o.Ryszard Friedrich, SJ.

Terminy: 

            20 - 28 listopada

 

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.